Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Day

Tháng Tư 19, 2019

X-block ieo là gì? Thông tin dự án IEO đáng giá nhất trên nền tảng bibox orbit đợt 1.

X-Block là khung tính toán cận biên đầu tiên trên thế giới dựa trên kiến ​​trúc blockchain. Các thành viên của X-Block bao gồm những nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số, vận hành và bảo trì an ninh mạng, điện toán phân tán, tư vấn tài chính, quản lý quỹ và nhiều lĩnh […]
Read More

QUY TẮC MUA VÀ LIST CHÍNH THỨC 4 DỰ ÁN SẼ IEO TRÊN BIBOX NGÀY 22/4

Giai đoạn đầu tiên của Bibox Orbit sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2019 (GMT + 8) với 4 dự án chất lượng là: The Force Protocol (FOR), Ludos (LUD), Staking (SKR), and X-Block (IX). ]]>
Read More
Chuyển đến thanh công cụ