Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Day

Tháng Mười 2, 2019

ICO-IEO Pool là gì? Chúng ta có nên tham gia hay không?

Khác với năm 2017, các ICO “hot” hiện tại đang dần chuyển sang hình thức private-sale và IEO. Để giải quyết vấn đề này, ICO-IEO pool đã ra đời và đang ngày càng được phổ biến. Vậy “Pool là gì? Chúng ta có nên tham gia hay không?”. Trong bài viết này, Tapchiblockchain sẽ giúp […]
Read More
Chuyển đến thanh công cụ