Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Day

Tháng Ba 25, 2020

XTZ và LINK đang tăng hơn 18% từ khi Fed công bố “QE vô hạn định”, xu hướng LINK khá mơ hồ, còn XTZ chuẩn bị nhảy vọt đáng kể

XTZ và LINK đã trở lại màu xanh lá cây sau khi tăng hơn 18% từ thời điểm Fed công bố “QE vô hạn định”. Bây giờ, cả hai loại...
Read More

CONFLUX MAINNET IS COMMING|Kế hoạch ra mắt Mainnet của Conflux

Sau hai năm làm việc miệt mài, Conflux Network đã hoàn thiện và có kế hoạch ra mắt chính thức sớm trong thời gian tới. Trong bài viết này, Tapchiblockchain...
Read More
Chuyển đến thanh công cụ