Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Day

Tháng Năm 11, 2020

Top 5 đồng coin đáng chú ý nhất trong tuần: BTC, ETH, XTZ, ADA, NEO

Bitcoin đã tăng trên 10.000 đô la vào ngày 7 tháng 5 và ngay khi mọi người đã sẵn sàng cho đợt tăng giá đã được dự đoán từ lâu, tiền...
Read More

Trung Quốc thử nghiệm phát lương bằng tiền điện tử

Các nhân viên trong hệ thống nhà nước tại 4 địa phương ở Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm nhận lương bằng tiền điện tử từ tháng 5/2020. Từ tháng...
Read More

Trung Quốc thử nghiệm tiền Nhân dân tệ kỹ thuật số, hàm ý chính sách gì đối với Việt Nam?

Với lợi ích và xu thế phát triển tiền kỹ thuật số của NHTW và Trung Quốc đã thúc đẩy tiến trình này, đã đến lúc NHTW các nước cần...
Read More
Chuyển đến thanh công cụ