Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Các quốc gia có khối lượng giao dịch Bitcoin nhiều nhất 2018 trên LOCALBITCOIN

Ý định của chúng tôi khi viết bài viết này là:

  1. Cung cấp phân tích toàn diện, chính xác và dễ hiểu nhất về khối lượng giao dịch Bitcoin trên sàn giao dịch LocalBitcoin cho đến nay;
  2. Mô tả và triển khai một số liệu mới để phản ánh tác động thực sự mà Bitcoin đang có ở nhiều quốc gia khác nhau;
  3. Tiết lộ các xu hướng về tác động đã nêu đối với tiện ích Bitcoin, bằng cách so sánh nó với các chỉ số kinh tế xã hội ở các quốc gia đó.

Để bắt đầu phân tích của chúng tôi một cách đơn giản, khối lượng giao dịch trên sàn LocalBitcoin năm 2018 đạt 440.000 Bitcoin tương đương 3,1 tỷ USD. Bản đồ phân bổ sau đây cho thấy sự phân chia khối lượng giao dịch của 15 quốc gia hàng đầu và giá trị USD tương đương của họ vào năm ngoái (2018):

Khối lượng Bitcoin quy đổi tương đương USD trên sàn LocalBitcoin năm 2018

Hiển thị Khối lượng tương đương USD theo vùng, theo thời gian:

Cho đến nay, chúng tôi không nỗ lực để phân chia khối lượng quốc gia thành các khu vực với những cân nhắc liên quan đến sự di trú dân cư về địa lý, phát triển và liên kết chính trị:

Biểu đồ phân bố khối lượng giao dịch trên sàn LocalBicoin theo quý

Biểu đồ trên rất dễ hiểu và làm nổi bật ba xu hướng chính:

  1. Số lượng đầu cơ trên nền tảng vẫn còn cao đáng kể, đặc biệt là ở các khu vực nhất định;
  2. Các quốc gia phát triển ở Bắc Mỹ và Tây Âu là những nước đầu tiên cho thấy khối lượng đáng kể, được kích hoạt bởi bong bóng cuối năm 2013, nhưng đã sớm bị vượt qua bởi các khu vực kém phát triển hơn;
  3. Giao dịch được thúc đẩy bởi Venezuela ở Nam và Trung Mỹ đã có xu hướng tăng ổn định, bất kể hiện tượng bong bóng, trong gần như mỗi quý trong lịch sử giao dịch trên LocalBitcoin.

Biên dịch bởi Tapchiblockchain.net

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ