Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Cách nào để kiếm được lợi nhuận từ đầu tư? Ôm được giá rẻ có chắc được hiệu quả?

Trong đầu tư, mục tiêu cuối cùng của bất kỳ ai cũng đều là kiếm được lợi nhuận. Nhưng con đường nào có thể đưa ta được tới được đó? Chúng ta hãy cùng Tapchiblockchain xem xét cụ thể nhé!

Hưởng lợi từ việc gia tăng giá trị nội tại của tài sản.

Vấn đề là tăng giá trị rất khó để dự đoán chính xác. Hơn nữa, quan điểm thông thường về tiềm năng tăng giá thường được đưa vào giá tài sản, nghĩa là trừ khi quan điểm của bạn khác với sự đồng thuận và vượt trội so với thông thường thì có lẽ bạn đã trả tiền cho sự cải thiện về tiềm năng tăng giá.

Con đường nào để kiếm được lợi nhuận từ đầu tư? Mua được giá rẻ không chắc sẽ được hiệu quả

Hưởng lợi từ việc cải thiện quả lý tài sản.

Trong một số lĩnh vực đầu tư nhất định, chủ yếu là đầu tư tư nhân (kiểm soát bằng cách mua công ty) và bất động sản, “các nhà đầu tư kiểm soát” (control investors) có thể cố gắng tạo ra sự gia tăng giá trị thông qua quản lý tích cực tài sản. Điều này rất đáng để làm, nhưng nó mất thời gian, không chắc chắn và đòi hỏi phải có chuyên môn đáng kể. Và nó có thể khó mang lại sự cải thiện, ví dụ như là mua một công ty đã tốt sẵn.

Hưởng lợi từ việc áp dụng đòn bẩy.

Vấn đề ở đây là việc sử dụng đòn bẩy, mua bằng tiền vay không làm cho bất cứ thứ gì có thể trở thành một khoản đầu tư tốt hơn hoặc tăng xác suất của lợi nhuận. Nó chỉ phóng đại những gì gọi là Mối quan hệ giữa giá cả và giá trị lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể thành hiện thực. Nó đưa rủi ro cháy tài khoản (risk of ruin) nếu danh mục đầu tư không đáp ứng việc kiểm tra giá trị hợp đồng và người cho vay có thể yêu cầu trả lại tiền vào thời điểm giá cả và tính thanh khoản kém. Trong những năm qua, đòn bẩy đã được liên kết với lợi nhuận cao mà còn liên kết với các cuộc khủng hoảng và sụp đổ ngoạn mục nhất.

Con đường nào để kiếm được lợi nhuận từ đầu tư? Mua được giá rẻ không chắc sẽ đưuọc hiệu quả

Hưởng lợi từ việc bán tài sản với giá cao hơn nhiều so với giá trị của nó.

Mọi người đều hy vọng sẽ có một người mua mà anh ta sẵn sàng trả giá quá cao cho những gì chúng ta bán. Nhưng chắc chắn là việc hy vọng cho sự xuất hiện của gã khờ này không nên được tính tới. Không giống như có một tài sản được định giá thấp chuyển đến giá trị hợp lý của nó, mong đợi sự đánh giá cao về một phần của tài sản được định giá hợp lý hoặc có giá quá cao mà đòi hỏi sự bất hợp lý từ phía người mua hoàn toàn không thể coi là đáng tin cậy.

Hưởng lợi từ việc mua một cái gì đó với giá thấp hơn giá trị của nó.

Theo Howard Marks, đây là tất cả những gì đáng tin cậy nhất hướng tới cách kiếm tiền. Mua với giá chiết khấu từ giá trị nội tại và khiến giá tài sản của bạn hướng tới giá trị của nó không đòi hỏi sự ngẫu nhiên; nó chỉ yêu cầu những người tham gia thị trường thức tỉnh với thực tế. Khi thị trường vận hành đúng, giá tài sản sẽ về đúng giá trị của nó.

Trong tất cả các con đường có thể nhận lợi nhuận đầu tư, mua giá rẻ rõ ràng là đáng tin cậy nhất. Mặc dù vậy, nhưng không chắc là sẽ hiệu quả. Bạn có thể sai về (đánh giá) giá trị thực ở hiện tại. Hoặc các sự kiện có thể đi cùng làm giảm giá trị. Hoặc sự biến chất trong tâm lý của các nhà đầu tư hoặc thị trường có thể làm cho tài sản được bán thậm chí thấp hơn giá trị của nó. Hoặc sự hội tụ của giá cả và giá trị nội tại có thể mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ; như nhà kinh tế học John Maynard Keynes (người hình thành nên Kinh tế học Keynes, có ảnh hưởng lớn tới kinh tế học hiện đại và chính trị cũng như các chính sách tài chính của nhiều chính phủ – chú thích của người dịch) đã chỉ ra: “Thị trường có thể duy trì sự bất hợp lý lâu hơn bạn có thể duy trì khả năng thanh toán”.

Cố gắng mua dưới giá trị không phải là không mắc sai lầm, nhưng đó là cơ hội tốt nhất chúng ta có thể làm.

Nguồn: sưu tầm

]]>

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ