Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Category

Thanh toán

305 đô thị tự trị ở Venezuela chính thức thu thuế bằng đồng tiền điện tử quốc gia Petro (PTR)

Venezuela đã chính thức ký kết thỏa thuận hài hòa thuế quốc gia cho 305 thành phố tự trị. Họ đã đồng ý sử dụng tiền điện tử của đất nước – đồng Petro (PTR) – làm đơn vị tài khoản cho các khoản thanh toán thuế.
Read More

Phương thức thanh toán

Sau khi đã chọn và sử dụng một trong các dịch vụ của website tapchiblockchain.net Các bạn có thể chọn những hình thức thanh toán như sau: I. Thanh toán qua ngân hàng...
Read More
Chuyển đến thanh công cụ