Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Tiềm năng và rủi ro

ICO là gì?

ICO là viết tắt của “Initial Coin Offering”, một phương tiện không được kiểm soát bằng cách huy động vốn cho một liên doanh Cryptocurrency mới. Trong một chiến dịch ICO, nhà phát triển...
Read More