Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Category

Tiềm năng và rủi ro

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LỪA ĐẢO PHỔ BIẾN TRONG THỊ TRƯỜNG TIỀN MÃ HÓA

Lừa đảo trong thị trường tiễn mã hóa là một thực trạng mà không ai mong muốn. Nơi nào có sự hứa hẹn và tiềm năng, các cá nhân lừa đảo sẽ xuất hiện và bắt đầu trục lợi. Với thị trường tiền mã hóa, các thành phần lừa đảo luôn tìm những cách mới […]
Read More

ICO là gì?

ICO là viết tắt của “Initial Coin Offering”, một phương tiện không được kiểm soát bằng cách huy động vốn cho một liên doanh Cryptocurrency mới. Trong một chiến dịch ICO, nhà phát triển...
Read More
Chuyển đến thanh công cụ