Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Tổng quan dự án Conflux Blockchain và Hệ thống!

Conflux là một hệ thống blockchain nhanh, có thể mở rộng và phi tập trung, xử lý tối ưu các khối đồng thời mà không loại bỏ bất kỳ nhánh nào. Giao thức đồng thuận Conflux biểu thị mối quan hệ giữa các khối dưới dạng biểu đồ chu kỳ có hướng và đạt được sự đồng thuận về tổng thứ tự của các khối.

Conflux là gì?

Conflux là một hệ thống blockchain nhanh, có thể mở rộng và phi tập trung, xử lý tối ưu các khối đồng thời mà không loại bỏ bất kỳ nhánh nào. Giao thức đồng thuận Conflux biểu thị mối quan hệ giữa các khối dưới dạng biểu đồ chu kỳ có hướng và đạt được sự đồng thuận về tổng thứ tự của các khối. Conflux, từ đó, từ thứ tự khối, xác định xuất phát tổng đơn hàng giao dịch (transaction total order) như một sổ cái blockchain (blockchain ledger). Chúng tôi đã đánh giá và thử nghiệm Conflux trên Amazon EC2 clusters với tối đa 20k nodes. Conflux đạt được “transaction throughput” là 5,76 GB / giờ trong khi thời gian xác nhận giao dịch chỉ trong 4,5-7,4 phút. “Throughput” tương đương với 6400 giao dịch mỗi giây cho các giao dịch Bitcoin điển hình. Kết quả cũng chỉ ra rằng khi chạy Conflux, giao thức đồng thuận không còn hiện tượng nghẽn nút cổ chai thông lượng.

Related image Tham gia Channel và Group nhận tin tức miễn phí Bitcoin-Altcoin-ICO-IEO và hỗ trợ PTKT  tại: https://t.me/tapchiblockchain https://t.me/tapchiblockchaindotnet

Conflux’s Foundation

Conflux là giao thức blockchain thế hệ tiếp theo với khả năng mở rộng, bảo mật và mở rộng. Ngoài việc nghiên cứu và phát triển giao thức Conflux, Conflux Foundation cam kết tích hợp công nghệ blockchain vào các kịch bản trong thế giới thực với các đối tác chiến lược và phát triển các ứng dụng phi tập trung với việc áp dụng đại trà.

Sứ mệnh của Conflux

Mục tiêu của nền tảng là dần dần sử dụng công nghệ để tạo ra thế hệ ;hệ thống phân tán tiếp theo. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy tích hợp công nghệ và kinh doanh với công nghệ blockchain tiên tiến và cố gắng hợp tác các nguồn lực từ công nghệ, công nghiệp, kinh doanh và tất cả các khía cạnh khác để đạt được mục tiêu.

Các nhà đầu tư Conflux

Conflux được tài trợ và chứng thực bởi các tổ chức nổi tiếng thế giới, ví dụ như Sequoia Capital, Shunwei Capital, Frees Fund, IMO mạo hiểm, MetaStable Capital và Fund Fund Labs.

Cộng đồng Conflux

Cộng đồng Conflux tập hợp mọi người lại với nhau để hợp tác và hỗ trợ các sản phẩm giúp củng cố thế hệ tiếp theo của các ứng dụng và dịch vụ blockchain. Chúng tôi tin rằng thế hệ tiếp theo của ứng dụng và dịch vụ blockchain phải được mở và chúng tôi cam kết kết nối những người tin tưởng, cùng chí hướng thông qua các địa điểm, sự kiện và các cuộc họp mặt của chúng tôi.

Hãy tham gia Conflux community theo các kênh cộng đồng sau:

]]>

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ