Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

ETC – Đồng tiền mã hoá chất lượng cao đang bị định giá thấp nhất trên thị trường.

Trang tin Bitcoinist nổi tiếng vừa công bố một nghiên cứu gần đây trên 450 loại tiền mã hoá. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu từ nền tảng phân tích “The TIE” các loại tiền mã hoá đồng thời so sánh khối lượng giao dịch cũng như các hoạt động trên twitter.

Nghiên cứu đã đánh giá 450 loại tiền mã hoá với các thang điểm từ thấp tới cao. Số điểm càng thấp nghĩa là định giá hiện tại của đồng tiền đó đang bị thấp hơn so với tiềm năng của nó. Tether có số điểm thấp nhất với 0,003, theo sau là ETC với 0,15 điểm và Cosmos với 0,30 điểm. Tuy nhiên Tether là đồng stable coin nên giá trị nó ổn định, cho nên ETC mới là loại tiền mã hoá đang được định giá thấp nhất so với tiềm năng của nó.

Ngược lại, BTC có 1,17 điểm và ETH có 0,72 điểm. Điểm số XRP khá cao là 4.07, nghĩa là mức giá giao dịch hiện tại đang vượt quá so với giá trị thật của nó. Một số đồng tiền mã hoá được định giá cao nhất là TPAY (911.1), tiếp theo là ENT (678.8) và DRGN (505.3).

—————————————————————————————————————–

ETC is severely undervalued and get ranks first over all cryptos.

Bitcoinist, well-known just published a recent research over 450 crypto currencies. The research was based on the data from crypto currency analysis platform “The TIE”, and compared by trading volume as well as twitter activeness.

The research scored 450 cryptos according to over-valuation level, and the lower points a crypto gets, the more underestimated it is. Tether got the lowest score with 0.003, followed with ETC’s 0.158 points and Cosmos’s 0.230 points. Considering that Tether is stable coin, ETC is the most undervalued crypto currency.

By contrast, BTC got 1.17 points and ETH got 0.72 points. XRP’s score is high in cryptos with top market value, it got 4.07. The most overvalued crypto is TPAY (911.1), following with ENT (678.8) and DRGN (505.3).

Related Posts

1 Response
  1. Duong Thieu Gia Bao

    Đúng vậy. Tôi thấy những gì mà đội ngũ ETC đang thực hiện. Nhưng giá trị của ETC lại bị định giá thấp. Tôi không thích điều này. Tôi tin rằng trong tương lai ETC sẽ khẳng định mình trên thị trường cryptocurrency. Tôi đặt niềm tin vào dự án.

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ