Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Ethereum (ETH) so với Ethereum Classic (ETC) trong năm 2019

Bài viết này xem xét cách Ethereum (ETH) và Ethereum Classic (ETC) đã hoạt động so với đồng đô la Mỹ vào năm 2019. Trước khi chúng tôi bắt đầu xem xét hai loại tiền mã hóa này đã hoạt động như thế nào vào năm 2019, thì điều có thể hữu ích là trình bày biểu đồ giá một năm cho cả hai:

Ethereum (ETH)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png

Thông tin về giá được đưa ra trong hai biểu đồ trển được lấy vào khoảng 10:00 UTC vào ngày 26 tháng 8. ATH được sử dụng làm tên viết tắt của “All-Time High”, ROI được sử dụng làm tên viết tắt của “Return on Investment”.

Ethereum (ETH)

Giá hiện tại: 190.12 đô la

ATH (đạt được vào ngày 13/01/2018): 1,431.77 đô la

Tỷ lệ phần trăm giảm từ ATH: 86.73%

ROI 1 tuần: -4.47%

ROI tháng: -10.99%

ROI 3 tháng: -29.84%

ROI 1 năm: -30.49%

ROI hàng năm: +41.73%

Ethereum Classic (ETC)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png

Giá hiện tại: 7,38 đô la

ATH (đạt được vào ngày 21/12/ 2017): 47,77 đô la

Tỷ lệ giảm từ ATH: 84,61%

ROI 1 tuần: + 32,06%

ROI 1 tháng: + 22,21%

ROI 3 tháng: -10,94%

ROI 1 năm: -40,42%

ROI hàng năm: + 46,57%

ETH so với với ETC trong năm 2019

Mặc dù số liệu ROI một năm và ROI hàng năm không quá khác nhau, khi chúng ta xem xét kỹ hơn trong ba tháng qua, chúng ta thấy rằng Ethereum Classic đã hoạt động tốt hơn Ethereum, đặc biệt là trong 30 ngày qua.

Câu hỏi là tại sao. Vâng, một lời giải thích có thể là mặc dù cả Ethereum và Ethereum Classic đều có các đợt hard forks sắp ra mắt vào năm 2019, Atlantis, hard fork Ethereum Classic, đã phát hành thành công trên các bản thử nghiệm và dự kiến sẽ phát trực tiếp trên mainnet vào ngày 13 tháng 9 (tức là vào khoảng hơn một tuần), trong khi Istanbul, hard fork Ethereum tiếp theo, có lẽ sẽ chỉ xuất hiện trên testnet Ropsten của Ethereum vào khoảng tháng 9 (hoặc muộn hơn) và rất khó có khả năng ra mắt trên mainnet Ethereum sớm hơn tháng 10.

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ