Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Hai sự kiện lớn của Ethereum sẽ diễn ra trong tuần này.

Theo một bài đăng trên blog chính thức của Ethereum vào ngày 22 tháng 2, hai lần nâng cấp mạng tiếp theo được gọi là Constantinople và St. Petersburg, dự kiến sẽ ​​diễn ra trong tuần này.

Chính xác hơn, các bản cập nhật dự kiến ​​sẽ diễn ra tại khối 7.280.000 của Ethereum, được khai thác vào ngày 28 tháng 2. Tuy nhiên, do tính chất khai thác không thể đoán trước, việc triển khai có thể xảy ra vào một hoặc hai ngày trước hoặc sau ngày dự kiến, theo thông báo.

Bài đăng giải thích rằng hai bản nâng cấp riêng biệt ban đầu đã được kết hợp thành một sự kiện do đợt nâng cấp Constantinople trước đó đã bị trì hoãn vào tháng 1 vì lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện.

Constantinople sẽ mang đến cho nền tảng nhiều cải tiến hiệu quả, cũng như trì hoãn cái gọi là “difficulty bomb” và giảm phần thưởng khối của Ethereum.

“Difficulty bomb” là một tính năng nhằm ngăn chặn các nhà khai thác tiếp tục hoạt động của họ trên chuỗi sau khi Ethereum chuyển sang thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake (PoS). Tuy nhiên, do việc triển khai PoS tiếp tục bị hoãn lại, các nhà phát triển Ethereum đã phải trì hoãn vụ “difficulty bomb” nhằm “đảm bảo rằng chúng tôi không phải đóng băng blockchain trước khi POS đã sẵn sàng và được triển khai.

Do đó, bản nâng cấp Constantinople được thiết lập để trì hoãn “difficulty bomb” – còn được gọi là kỷ băng hà – trong khoảng 12 tháng. Để bù đắp cho vấn đề trên, Constantinople cũng sẽ giới thiệu cái gọi là “thirdening”: giảm phần thưởng cho mỗi khối khai thác từ 3 xuống còn 2 ETH. Bên cạnh đó, Constantinople cũng mang đến chức năng Creat2 cho nền tảng.

Bản cập nhật khác – St. Petersburg – lại có nhiệm vụ xóa một bản cập nhật trước đó có tên “Đề xuất cải tiến Ethereum 1283” ra khỏi các mạng thử nghiệm của Ethereum.

Vào tháng 1, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hoa Kỳ như Coinbase và Kraken đã trở thành những sàn đầu tiên xác nhận sẽ hỗ trợ nâng cấp Ethereum.

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ