Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Kính gửi các Sàn giao dịch tiền mã hoá, Các thợ đào, Ví tiền, Dapps và những người dùng khác của Ethereum Classic.

Mạng lưới Ethereum Classic (ETC) sẽ trải qua đợt hard fork theo kế hoạch tại khối 8.772.000 hoặc khoảng 12:00 UTC đến 13:00 UTC thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 2019.

Mạng thử nghiệm Kotti đã trải qua một đợt hard fork vào ngày 19 tháng 6 tại khối 716.617 và mạng thử nghiệm Morden vào ngày 29 tháng 7 tại khối 4.729.274.

Những thợ đào, sàn giao dịch hoặc người dung cần phải làm gì trước hard fork ?

Để đảm bảo một phân nhánh thành công, chúng tôi yêu cầu người dùng nâng cấp lên phiên bản tương thích nếu họ chưa nâng cấp. Thông số kỹ thuật được đề xuất cho hard fork đang được triển khai trên các máy khách như sau:

 • Classic-Geth, phiên bản 6.0.8- ổn định trở lên.
 • Multi-Geth, phiên bản 1.9.2- ổn định trở lên.
 • Parity, phiên bản 2.5.6 – ổn định trở lên.

Ethereum Classic hard fork là gì?

Hard fork là một thay đổi đối với giao thức Ethereum Classic, tạo ra các quy tắc mới để cải thiện hệ thống. Các thay đổi giao thức được kích hoạt tại một số khối cụ thể. Tất cả các khách hàng Ethereum Classic cần nâng cấp, nếu không, họ sẽ bị mắc kẹt trên một chuỗi không tương thích theo các quy tắc cũ.

Atlantis là gì?

Atlantis là một kế hoạch nâng cấp giao thức Ethereum Classic. Atlantis sẽ diễn ra ở số khối 8.772.000. Atlantis triển khai Byzantium của Ethereum và Spquil Dragon nâng cấp lên mạng lưới Ethereum Classic và đã được áp dụng như một đặc điểm kỹ thuật cải tiến Ethereum Classic được chấp nhận, có thể tìm thấy tại ECIP-1054.

Hard fork Atlantis có nhưng thay đổi gì?

Các nâng cấp được bao gồm như sau:

 • Bổ sung ‘REVERT, opcode, cho phép xử lý lỗi mà không tiêu tốn hết gas (EIP 140).
 • Các ghi nhận giao dịch hiện bao gồm thông số trạng thái để biểu thị thành công hay thất bại (EIP 658).
 • Phép cộng đường cong elip và phép nhân vô hướng trên alt_bn128 (EIP 196) và kiểm tra ghép nối (EIP 197), chấp nhận ZK-Snarks và những mật mã toán học khác.
 • Hỗ trợ lũy thừa mô đun số nguyên lớn (EIP 198), cho phép xác minh chữ ký RSA và các ứng dụng mật mã khác.
 • Hỗ trợ cho các giá trị trả về có độ dài thay đổi (EIP 211).
 • Bổ sung opcode STATICCALL, cho phép các lệnh gọi không thay đổi trạng thái sang các hợp đồng khác (EIP 214).
 • Thay đổi công thức điều chỉnh độ khó để nhận các khối chú (uncles block) vào tài khoản (EIP 100)

Điều gì xảy ra nếu có sự cố?

Trong trường hợp phát hiện ra một lỗi nghiêm trọng, các kênh liên lạc sau sẽ được sử dụng:

 • Kênh Twitter Phòng thí nghiệm ETC @etclabs
 • Kênh Telegram Phòng thí nghiệm ETC https://t.me/etclabs
 • Kênh Discord Phòng thí nghiệm ETC https://discord.gg/S9AT3X2E
 • Và nhiều kênh truyền thông ETC khác.

Lưu ý quan trọng cho nhà phát triển Dapp:

Cách phát hiện các giao dịch thất bại sẽ thay đổi với Altantis, ngay cả đối với các hợp đồng được tạo trước khi hard fork Atlantis được thực hiện. Sau hard fork, eth.getTransactionRecECIPt (Tập) sẽ trả về Trường trạng thái. Trường trạng thái có giá trị 0 khi giao dịch thất bại và 1 khi giao dịch thành công. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài đăng này trên Ethereum StackExchange.

Xin chân thành cảm ơn cộng đồng phát triển Ethereum Classic và các nền tảng đã cùng nhau cung cấp ý kiến đóng góp cho việc nâng cấp này.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Đây là một bước tiến mới và phát triển kỹ thuật cao. Nếu bạn chọn thực hiện các đề xuất trong bài đăng này và tiếp tục tham gia, bạn nên chắc chắn rằng bạn hiểu nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Bạn nên hiểu rằng có những rủi ro liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ở những rủi ro như các lỗi không mong muốn. Bằng cách chọn thực hiện các khuyến nghị này, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả. Bài đăng và đề xuất này không tạo ra bất kỳ sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, Đã bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ liên quan đến mạng lưới Ethereum Classic hoặc người dùng của Ethereum Classic được đề cập ở đây.

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ