Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Mainnet NEO sẽ được nâng cấp vào ngày 3/6, giá tăng 14%

Mainnet NEO sẽ được nâng cấp vào lúc 9:00 sáng ngày 3 tháng 6 năm 2019 (GMT), theo một thông báo chính thức trên Twitter của NEO ngày 29 tháng 5.

Xem hình ảnh trên Twitter

NEO Smart Economy@NEO_Blockchain

Please find the details via the link below,https://neo.org/blog/details/4148 

125 người đang nói chuyện về điều này
 

Trong bản nâng cấp này, tất cả các nút đồng thuận mainnet sẽ được nâng cấp lên neo-cli v2.10.2 với thuật toán đồng thuận dBFT2.0 được tối ưu hóa. Để cải thiện sự ổn định của mạng, cơ chế tính phí giao dịch cũng sẽ được điều chỉnh. Đối với các giao dịch quá khổ, một khoản phí tương ứng sẽ được tính dựa trên kích thước giao dịch.

Đề án thực hiện cụ thể như sau:

Đối với các giao dịch tài sản NEO, GAS và NEP-5 ngoài ClaimTransaction, nếu kích thước giao dịch vượt quá 1024 byte, phí mạng bổ sung sẽ được tính dựa trên công thức sau: kích thước giao dịch * 0,00001 GAS + 0,001 GAS (phí khởi điểm). Nếu người dùng chọn thêm phí mạng ưu tiên cho giao dịch, mức cao hơn sẽ được sử dụng làm phí mạng. Mục đích cơ bản là ngăn chặn các giao dịch độc hại và các cuộc tấn công mạng. Các giao dịch từ người dùng thông thường sẽ không bị ảnh hưởng bởi cơ chế này.

Đối với người dùng gửi giao dịch qua yêu cầu RPC, bản nâng cấp này cũng sẽ cung cấp cho người dùng khả năng định cấu hình mức phí tối đa mà họ sẵn sàng trả. Cấu hình này được cung cấp trong tệp json trong plugin RpcWallet. Nếu một giao dịch kích hoạt điều kiện tính phí, cấu hình này sẽ bảo vệ tài sản của người dùng bằng cách chỉ gửi giao dịch đến blockchain nếu phí giao dịch không vượt quá phí tối đa tùy chỉnh. Nếu không, giao dịch sẽ thất bại.

Triển khai hoặc gọi các hợp đồng thông minh trên mainnet (giao dịch trực tuyến) sẽ tốn 0,001 GAS làm phí khởi điểm. Nếu kích thước giao dịch vượt quá 1024 byte, phí mạng bổ sung sẽ được tính dựa trên công thức sau: kích thước giao dịch * 0,00001 GAS.

Giao dịch với phí mạng cao hơn sẽ được ưu tiên hơn trong quá trình đóng gói khối. Tuy nhiên, các giao dịch có phí mạng dưới 0,001 GAS sẽ không được ưu tiên.

ClaimTransactionhas là ưu tiên cao nhất trong số tất cả các loại giao dịch và miễn phí bất kể quy mô giao dịch.

Trước khi nâng cấp mainnet, tất cả các sàn giao dịch đều nâng cấp neo-cli của họ lên v2.10.2 trước. Các công cụ hoặc dự án liên quan đến NEO cũng nên được nâng cấp theo cơ chế tính phí mới để tránh mọi tổn thất do thực thi giao dịch không thành công do phí mạng không đủ.

Sau khi có thông báo, giá NEO đã tăng 14% trong 24 giờ qua, hiện đang giao dịch tại 13,86 đô la, xếp thứ 19 thị trường.

NEO (NEO) 
13.86 USD (14.18%) 
0.00159161 BTC
RANK 

19
MARKET CAP 

$901.11 M USD
VOLUME 

$874.10 M USD

Giá NEO hiện tại | Nguồn : Coinmarketcap 

]]>

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ