Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Mô hình kinh tế Conflux – Ký quỹ & Tài sản thế chấp để lưu trữ trên mạng lưới Conflux

Phần thưởng của người khai thác trên Mạng Conflux bao gồm phần thưởng khối, phí giao dịch và phần thưởng lưu trữ và bảo trì. Trong một bài viết trước, chúng tôi đã thảo luận về cách phần thưởng khối được phân phối trong Mạng Conflux. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một phần khác trong thu nhập của người khai thác ở Conflux – lãi tiền gửi lưu trữ (storage deposit interest).

Trên Mạng Conflux, người dùng có thể đặt cược mã thông báo (Token) của họ và nhận được tỷ lệ hoàn vốn hàng năm khoảng 4% được tạo ra từ việc phát hành thêm các mã thông báo. Lãi kép được thực hiện ở mức độ chi tiết của các khối trong đó Mạng Conflux tạo ra 2 khối mỗi giây và khoảng 63.072.000 khối mỗi năm. Tiền lãi được tạo ra bởi mỗi khối là 4%/63.072.000. Nếu xét theo lãi suất kép, lãi suất một năm vào khoảng 4,08%.

Ngoài việc đặt cược, mã thông báo Conflux được sử dụng làm tài sản thế chấp để lưu trữ và làm phương pháp định giá cho việc sử dụng lưu trữ.

Trên Mạng Conflux, đối với dữ liệu yêu cầu lưu trữ lâu dài, chẳng hạn như dữ liệu hợp đồng thông minh, Tài sản thế chấp để lưu trữ (CFS) sẽ bị tính phí khi dữ liệu được ghi ở mức giá 1 CFX/KB. Tài sản thế chấp bị khóa cho đến khi phần lưu trữ tương ứng được giải phóng hoặc bị ghi đè/chồng lấn bởi người khác và tiền lãi tương ứng do tài sản thế chấp bị khóa được gửi trực tiếp cho các thợ đào để duy trì lưu trữ. Cơ chế này công bằng và hợp lý hơn so với phí lưu trữ một lần trong Ethereum. Ví dụ: nếu có tổng số 100 GB dữ liệu cần được duy trì và lưu trữ, thì tổng CFS là khoảng 100 triệu CFX, và tiền lãi được tạo ra bởi mỗi khối là khoảng 0,06 CFX.

Chỉ các loại giao dịch cụ thể mới yêu cầu Tài sản thế chấp để lưu trữ (CFS). Nếu trường “dữ liệu” của một giao dịch được lấp đầy bằng một mảng byte dài, giao dịch lớn này có thể dẫn đến việc khối bỏ lỡ cơ hội đóng gói các giao dịch khác kể từ khi có giới hạn trên cho kích thước khối. Nhưng sau khoảng một ngày, bản thân giao dịch sẽ bị xóa bởi nút đầy đủ (full node) và sau đó sẽ chỉ được ghi lại đầy đủ trên một nút lưu trữ. Trong giao dịch này, CFS không bắt buộc đối với dữ liệu vì không gian lưu trữ mà nó sử dụng trên nút đầy đủ là tạm thời và phí giao dịch đã bao gồm chi phí lưu trữ trong khoảng thời gian một ngày.

Khi hợp đồng thông minh duy trì một mảng (array) và lưu trữ lượng lớn dữ liệu trong mảng, dữ liệu cần được lưu vĩnh viễn trên tất cả các nút (trừ khi bị xóa) để đảm bảo rằng hợp đồng thông minh có thể được thực thi bình thường bất cứ khi nào hợp đồng thông minh được gọi. Trong trường hợp này, không gian lưu trữ mà dữ liệu sử dụng trong một nút đầy đủ là lâu dài hoặc thậm chí là vĩnh viễn, và do đó CFS là bắt buộc. Tiền lãi từ khoản tiền gửi lưu trữ sẽ được sử dụng để trang trải chi phí lưu trữ dữ liệu.

Tất cả tiền lãi được tạo ra từ khoản tiền gửi lưu trữ trong mỗi thời kỳ/giai đoạn sẽ được chia tỷ lệ cho các khối của cùng một thời kỳ theo phần thưởng khối cơ bản của mỗi khối. Nói cách khác, nếu một khối bị phạt do khối chống hình nón (anti-cone), phần thưởng lãi suất từ ​​tiền gửi lưu trữ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tham gia vào Hoạt động thử nghiệm khai thác của Mạng Conflux trong Giai đoạn II của Mạng chính của Mạng Conflux – Oceanus bằng cách đăng ký tại đây.

Để thảo luận về thêm về Mạng Conflux hãy tham gia các kênh cộng đồng chính thức của chúng tôi:

Youtube: Conflux Chain

Instagram: https://www.instagram.com/conflux_foundation/

Twitter: https://twitter.com/ConfluxChain
Telegram: http://t.me/Conflux_English

Telegram (vietnamese): http://t.me/Confluxvietnam

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ