Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Mô hình kinh tế của mạng Conflux: Phân phối và tỷ lệ Token trước khai thác

Ở Phần 1, Tapchiblockchain đã cùng các bạn tìm hiểu về Cái nhìn chi tiết về các mã thông báo được khai thác trước của Conflux Network trong giai đoạn đầu. Để tiếp tục làm rõ hơn về mô hình kinh tế của mạng lưới Conflux, chúng ta cùng theo dõi tiếp tục phần 2 tại đây.

Phần 2: Xem xét chuyên sâu về chi tiết phân phối của các mã thông báo được khai thác trước.

Đối với Conflux Network, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một mô hình kinh tế tự thích ứng để giảm bớt sự xung đột giữa việc điều phối cộng đồng, lưu thông mã thông báo (token) và khuyến khích hợp đồng. Chúng tôi mong muốn khuyến khích một cách hiệu quả các vai trò khác nhau trong hệ sinh thái và phân phối hợp lý các tài nguyên máy tính hạn chế và lưu trữ trên chuỗi khối. Một vòng phản hồi tích cực sẽ được hình thành giữa ba phần, tạo thành một vòng tròn phối hợp quay tự động như  hình dưới đây:

Image for post

Mô hình khuyến khích của Mô hình kinh tế dòng chảy

Những người tham gia vào hệ sinh thái Conflux Network bao gồm ba nhóm:
1) Các nhà xây dựng trực tiếp: Tổ chức Confluxnhóm sáng lập chịu trách nhiệm phát triển công nghệ cơ bản của chuỗi công cộng Conflux và các hoạt động của Mạng Conflux;

2) Người bảo trì hệ thống: Người khai thác duy trì hoạt động bình thường và bảo mật của toàn bộ hệ thống Mạng Conflux;

3) Những người đóng góp cho hệ sinh thái: Người dùng cộng đồng, những người liên tục tạo ra giá trị cho hệ sinh thái Mạng Conflux.

Từ quan điểm của những người tham gia nêu trên, Mạng Conflux sẽ chọn các hình thức khuyến khích khác nhau trong các giai đoạn phát triển khác nhau để đảm bảo sự chuyển dịch ổn định từ giai đoạn đầu sang giai đoạn hoạt động.

Giai đoạn ban đầu: những người xây dựng trực tiếp và những người đóng góp cho hệ sinh thái được khuyến khích tham gia giải quyết vấn đề khởi tạo của hệ thống;

Giai đoạn vận hành: những người bảo trì hệ thống được khuyến khích thúc đẩy nâng cấp hệ thống liên tục; cấu hình tự thích ứng của tài nguyên hệ thống Conflux được thúc đẩy thông qua thị trường hóa tài nguyên hệ thống.

Trong phần 1 của loạt bài về mô hình kinh tế của chúng tôi, chúng tôi đã công bố rằng số lượng mã thông báo được khai thác trước trong khối khởi đầu của Mạng Conflux là 5 tỷ CFX. Các mã thông báo được khai thác trước sẽ được cung cấp dưới dạng phần thưởng cho những người xây dựng trực tiếp và những người đóng góp cho hệ sinh thái của Mạng Conflux.

Những người trực tiếp xây dựng được khen thưởng khi không ngừng cải thiện hệ sinh thái và tạo nền tảng vững chắc cho toàn bộ hệ sinh thái Conflux.

Các nhà tài trợ vốn cổ phần tư nhân: 16% mã thông báo khởi đầu sẽ được phân bổ cho các nhà đầu tư vòng Private sales của chúng tôi và sẽ được phát hành trong hai năm.

Nhóm Genesis: 36% mã thông báo genesis sẽ được trao cho nhóm sáng lập bao gồm nhóm IIIS (thuộc Đại học Thanh Hoa), nhân viên và cố vấn của Quỹ Conflux. Các mã thông báo của nhóm genesis sẽ được phát hành trong 4 năm và đóng vai trò như một nguồn vốn.

Các hoạt động tiếp thị hợp lý sẽ được thiết lập để giải quyết vấn đề khởi đầu nguội để người dùng tham gia hệ sinh thái trong giai đoạn đầu và những người khai thác sớm sẽ nhận được thêm mã thông báo hoặc phần thưởng khối cao hơn. Điều này sẽ khuyến khích họ đóng góp nhiều hơn cho hệ sinh thái.

Quỹ cộng đồng: 8% mã thông báo genesis sẽ được cung cấp làm phần thưởng cho người dùng cộng đồng thông thường để khuyến khích họ tham gia vào giai đoạn đầu của việc phát triển và duy trì hệ sinh thái Conflux. Phần này của mã thông báo sẽ được mở khóa trong vòng bốn năm.

Quỹ hệ sinh thái: 40% mã thông báo khởi đầu sẽ được cung cấp cho các nhà phát triển cộng đồng hỗ trợ DApps trong hệ sinh thái Conflux. Tỷ lệ mã thông báo này sẽ được mở khóa trong vòng bốn năm.

Quỹ công khai: 0% mã thông báo khởi đầu sẽ được phân bổ vào tài khoản quỹ công cộng.

Trong phần 3, chúng ta sẽ thảo luận về cách mô hình kinh tế của Mạng Conflux giải quyết vấn đề thị trường hóa tài nguyên hệ thống.

Để thảo luận về thêm về Mạng Conflux hãy tham gia các kênh cộng đồng chính thức của chúng tôi:

Youtube: Conflux Chain

Instagram: https://www.instagram.com/conflux_foundation/

Twitter: https://twitter.com/ConfluxChain
Telegram: http://t.me/Conflux_English

Telegram (vietnamese): http://t.me/Confluxvietnam

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ