Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Phân tích giá Bitcoin: BTC sẽ cán mốc $4200?

Có mô hình tăng được hình thành với sự hỗ trợ ở mức 3.900 đô la trên biểu đồ giờ của BTC / USD. BTC có thể giảm một vài điểm, tuy nhiên, áp lực mua rất lớn và có lẽ sẽ dừng rất khó có bất kỳ sự sụt giảm nào dưới $ 3,850. Giá bitcoin được thiết lập để phá vỡ mức trên 4.000 đô la. BTC có thể tăng lên tới 4.200 đô la trong trường hợp nó vượt xa ngưỡng kháng cự 4.000 đô la.

Các chỉ số kỹ thuật

– Mức hỗ trợ – $ 3.900

– Mức kháng cự – 4.000 đô la

Giá bitcoin được hỗ trợ rất mạnh mẽ trên vùng giá gần với $3.900.

Giá có thể sẽ tăng trưởng ồ ạt trên mức kháng cự 4.000 đô la.

Có mô hình tăng được hình thành với sự hỗ trợ ở mức 3.900 đô la trên biểu đồ giờ của BTC / USD. BTC có thể giảm một vài điểm, tuy nhiên, áp lực mua rất lớn và có lẽ sẽ dừng rất khó có bất kỳ sự sụt giảm nào dưới $ 3,850. Giá bitcoin được thiết lập để phá vỡ mức trên 4.000 đô la. BTC có thể tăng lên tới 4.200 đô la trong trường hợp nó vượt xa ngưỡng kháng cự 4.000 đô la.

Phân tích giá bitcoin

Giá bitcoin đã giảm một chút vào ngày hôm qua từ mức tăng 3.975 đô la so với Đô la Mỹ. Cặp BTC / USD được giao dịch bên dưới mức hỗ trợ $ 3.900, tuy nhiên, hỗ trợ mạnh mẽ đã được hình thành gần với mức $3,860. Sau đó, nó bắt đầu một động thái đi lên rõ nét. Có xu hướng phá vỡ mô hình giảm giá ở mức 3.900 đô la trên biểu đồ giờ của cặp BTC/USD.

Cặp giao dịch hiện trên mức $ 3.920 và giao dịch gần mức kháng cự $ 3.950. Giá bitcoin hiện đang sáp nhập bên dưới 3.950 đô la, với lợi thế tăng. Hoạt động giá hiện tại là chắc chắn và có vẻ như có thể tăng nhiều hơn trên 3.950 đô la và 4000 đô la trong ngắn hạn. Phá vỡ mức kháng cự 4.000 đô la là điều bắt buộc đối với một đợt tăng giá. Mức kháng cự tiếp theo là khoảng $ 4.200.

Mặt khác, mức hỗ trợ là khoảng $ 3.900. Có một mô hình tăng được hình thành với sự hỗ trợ ở mức $ 3.900. Nếu giá bitcoin giảm xuống dưới đường mẫu, nó có thể kiểm tra các mức hỗ trợ $ 3,860 và $ 3,830. Hỗ trợ cuối cùng là $ 3.800 và SMA 100 giờ. Bên dưới SMA 100 giờ, giá có thể giảm xuống còn 3.720 đô la.

BTCUSD Price Chart

Nhìn vào biểu đồ, giá bitcoin đang trong đà tăng giá so với mức hỗ trợ $3.900 và $3,860. Theo xu hướng này, có nhiều tỷ lệ tăng cao hơn mức kháng cự $3.975 và $4.000. Giá có thể tăng lên 4.200 đô la trong ngắn hạn nếu xuất hiện mức đóng cửa nến giờ trên mức 4.000 đô la.

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ