Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Phân tích giá DeFi – AAVE, COMP, LINK và YFI

Bitcoin đã tăng khoảng 15% trong vài ngày qua, điều này đã cho phép giá một số ít token DeFi bắt đầu tăng lên đáng kể. Hôm nay, Tapchiblockchain cùng xem xét một số token DeFi khác nhau đã phục hồi tốt trong 24 giờ qua. Các đồng tiền mà chúng ta sẽ xem xét là Aave (+ 14%), COMP (+ 5,8%), LINK (+ 5,1%) và YFI (3,2%).

 Phân tích giá Aave

AAVE đã tăng gần 14% trong ngày hôm nay khi đồng tiền này tăng lên mức $ 40,90. Vào đầu tháng 10 token này đã được chuyển đổi từ token LEND, vì vậy thị trường trông rất non trẻ. Khi mới bắt đầu giao dịch, nó đã cố gắng tăng cao tới $ 55, tuy nhiên, nó đã đảo chiều từ đó và bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn.

phan-tich-defi

Biểu đồ AAVE/USD khung 4 giờ | Nguồn: TradingView

Đồng tiền này tiếp tục giảm cho đến khi tìm được hỗ trợ ở mức $ 32 trong một vài ngày trước. Kể từ khi phục hồi từ mức hỗ trợ này, Aave đã cố gắng tăng lên cao hơn để đạt tới ngưỡng kháng cự $ 41,44 vào ngày hôm nay – đây là mức Fib thoái lui 0,382 của toàn bộ động thái giảm.

Xu hướng ngắn hạn của AAVE được coi là trung lập. Đồng tiền sẽ phải tăng lên trên mức $ 46 để bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng giá trong ngắn hạn. Nó cần phải vượt qua $ 55 để bước vào vùng khám phá và tạo ra mức cao nhất mọi thời đại mới. Mức giảm xuống dưới $ 32 sẽ là một tiêu cực rất lớn.

Nếu giá giảm xuống từ mức hiện tại, mức hỗ trợ đầu tiên là $ 39,15 (Fib 0,236). Hỗ trợ tiếp theo là mức $ 37,75 (Fib 0,382), $ 36,60 (Fib 0,5), $ 35,50 (Fib 0,618) và $ 33,86 (Fib 0,786).

Ở chiều ngược lại, nếu phe bò có thể bứt phá lên trên mức kháng cự $ 41,44 (Fib 0,382 của toàn bộ động thái giảm), thì mức kháng cự tiếp theo được tìm thấy ở mức $ 43, $ 44,43 (Fib 0,5), $ 45,31, $ 47,39 (Fib 0,618), $ 49,37 và $ 50.

Phân tích giá Compound 

COMP đã tăng 5,8% vào ngày hôm nay để đạt mức cao là $ 105,12. Đồng tiền này đã giảm xuống kể từ khi đạt mức cao $ 255 vào đầu tháng 9. Gần đây, nó đã tìm thấy hỗ trợ ở mức $ 95,25 (FIb Extension 1,272) và phục hồi từ đây. Hôm nay, COMP đã cố gắng vượt qua đường xu hướng giảm 1,5 tháng tuổi khi nó leo lên trên $ 100 để đạt tới $ 105.

phan-tich-defi

Biểu đồ COMP/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Xu hướng ngắn hạn của COMP được coi là trung lập. Nó cần vượt qua $ 150 (đường EMA 100 ngày) để bắt đầu động thái tăng giá mới. Ở chiều ngược lại, mức giảm xuống dưới $ 95,45 sẽ khiến COMP tiếp tục giảm xuống.

Nếu giá giảm từ mức hiện tại, mức hỗ trợ đầu tiên là $ 100. Bên dưới mức này, hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức $ 95,45, $ 90 $ 82,30, $ 80, $ 75 và $ 70.

Ở phía tăng, trên $ 105, mức kháng cự lần đầu tiên được kỳ vọng là $ 120. Tiếp theo là mức kháng cự $ 135 (Fib thoái lui 0,236), $ 150 (đường EMA 100 ngày), $ 161,85 (Fib thoái lui 0,382), $ 182 (Fib thoái lui 0,5 ), $ 190 và $ 200.

 Phân tích giá Chainlink

LINK đã tăng 5,1% trong ngày hôm nay để đạt mức cao là $ 12,17. Trong vài ngày qua, LINK đã tìm được ngưỡng hỗ trợ ở mức $ 9,61, mức Fib 0,5 của động thái đi lên. Từ đó, nó đã bắt đầu được đẩy lên cao hơn, cho phép đồng tiền này bứt phá lên trên đường xu hướng giảm 2 tháng tuổi vào ngày hôm qua.

phan-tich-defi

Biểu đồ LINK/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Nó cũng đã vượt qua ngưỡng kháng cự $ 11,83 (mức Fib 0,382 của toàn bộ động thái giảm) vào ngày hôm qua và tạo ra mức cao mới trong tháng 10 năm 2020.

Triển vọng ngắn hạn của LINK được coi là tăng giá vì nó đã tạo ra mức cao mới trong tháng 10. Tuy nhiên, chúng ta thực sự nên đợi sự bứt phá trên $ 13,25 trước khi có thể xác nhận xu hướng tăng. Mặt khác, việc giảm xuống mức hỗ trợ $ 8 sẽ khiến đồng tiền này chuyển sang giảm.

Nếu giá giảm từ mức hiện tại, mức hỗ trợ đầu tiên là $ 11,83. Bên dưới mức này, hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức $ 11,23, $ 11, $ 10,83 và $ 10 (EMA 100 ngày). Thấp hơn là mức $ 9,61 (Fib 0,5), $ 9,00 và $ 8,50 (EMA 200 ngày).

Ở phía tăng, mức kháng cự đầu tiên là $ 12,84. Trên mức này, ngưỡng kháng cự tiếp theo là $ 13,25 (Fib 0,5 của toàn bộ động thái giảm), $ 14,67 (Fib 0,618 ), $ 15 và $ 16.

Phân tích giá Yearn.Finance

YFI đã tăng nhẹ 3,2% trong ngày hôm nay để đạt $ 14.583. Tiền điện tử hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự tại đường xu hướng giảm ngắn hạn. Đồng tiền này đã giảm xuống dưới mô hình vai đầu vai vào đầu tháng 10 và đã giảm kể từ đó.

phan-tich-defi

Biểu đồ YFI/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Gần đây, nó đã cố gắng tăng lên từ mức hỗ trợ $ 12.123, được cung cấp bởi mức Fib thoái lui 0,786.

Triển vọng ngắn hạn của YFI được coi là trung lập và còn một khoảng cách xa để chuyển sang xu hướng tăng. Nó cần phải vượt qua mức $ 34.400 để bắt đầu một xu hướng tăng mới. Mặt khác, mức giảm xuống dưới $ 12.123 sẽ khiến nó tiếp tục đà giảm.

Nếu giá giảm từ mức hiện tại, hỗ trợ sẽ được tìm thấy ở mức $ 14.000, $ 13.000, $ 12.123 và $ 12.000. Hỗ trợ thêm được tìm thấy ở mức $ 11.369, $ 11.000, $ 10.500, $ 10.000 và $ 9.670.

Mặt khác, nếu phe bò có thể đẩy giá lên trên đường xu hướng giảm, mức kháng cự đầu tiên là $ 16.000. Tiếp theo là mức kháng cự $ 17.400 (Fib 0,236 ), $ 18.000, $ 20.000 và $ 20.633 (Fib 0,382).

Mức kháng cự bổ sung được tìm thấy ở mức $ 22.000, 23.250(Fib 0,5) và $ 25.868 (Fib 0,618).

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Theo Coincodex

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ