Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Phân tích giá Ethereum: ETH sẽ tăng lên $160 hay về mốc $130 ngày hôm nay?

Giá Ethereum đang giao dịch trên các mức hỗ trợ $ 140 và $ 142 so với Đô la Mỹ. Giá đang đối mặt với một kháng cự vững chắc gần $ 150. Có một xu hướng tăng được hình thành với sự hỗ trợ ở mức $ 143 trên biểu đồ giờ của cặp ETH / USD.

Các chỉ số kỹ thuật
Mức hỗ trợ – $ 142

Mức kháng cự – $ 150

Giá Ethereum đang giao dịch trên các mức hỗ trợ $ 140 và $ 142 so với Đô la Mỹ. Giá đang đối mặt với một kháng cự vững chắc gần $ 150. Có một xu hướng tăng được hình thành với sự hỗ trợ ở mức $ 143 trên biểu đồ giờ của cặp ETH / USD. Giá ETH phải duy trì trên mức hỗ trợ $ 140 để xóa mức kháng cự $ 150 trong thời gian ngắn. ETH có khả năng chuẩn bị cho động thái tăng giá tiếp theo so với Đô la Mỹ và bitcoin. ETH / USD có thể giằng co giữa $ 140 và $ 150 trong một thời gian ngắn, tuy nhiên, rất có khả năng ETH sẽ sớm phá vỡ vùng kháng cự $ 150.

ETHUSD Price Chart

Giá Ethereum bắt đầu giao dịch cao hơn đối với các mức kháng cự $ 148 và $ 150 so với Đô la Mỹ. Cặp ETH / USD đã không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự $ 148 một vài lần. Điều này dẫn đến giá Ethereum giảm xuống dưới mức $ 144. Giá giao dịch gần $ 142 hỗ trợ, nơi áp lực mua tăng. Giá sau đó đã được điều chỉnh cao hơn $ 144.

Ngay bây giờ, vùng $ 145-146 đang được xem như một mức kháng cự yếu. Một mức đóng cửa của giá trên mức $ 148 là bắt buộc để người mua có thể tham gia mạnh vào thị trường. Cuối cùng, quan trọng hơn, người mua cần thấy mức giá ETH phá vỡ 150 đô la một cách hiệu quả để bắt đầu một làn sóng tăng giá khác. Mức kháng cự lớn tiếp theo là khoảng $ 155.

Mức hỗ trợ tốt cho giá Ethereum được hình thành xung quanh mốc $ 144. Có một xu hướng tăng được hình thành với sự hỗ trợ ở mức $ 143 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD. Các hỗ trợ chính là khoảng $ 142 và $ 140. Một sự phá vỡ nhược điểm bên dưới mức hỗ trợ $ 140 có thể mở ra lối vào cho sự giảm mạnh trong thời gian tới. Điều khá cần thiết là người mua phải duy trì mức hỗ trợ $ 140 cho giá Ethereum để tăng thêm và phá vỡ $ 150.

Nhìn vào biểu đồ, giá ETH hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ 142. Có một vài mô hình giảm giá hình thành trên biểu đồ dự đoán mức giảm xuống dưới $ 140.

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ