Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Qtum đã có tính năng hoán đổi nguyên tử với Bitcoin

Chính xác thì hoán đổi nguyên tử là gì?

Hoán đổi nguyên tử (atomic swap) là một phương thức trao đổi tiền điện tử ngang hàng (P2P) giữa mạng lưới này với mạng lưới khác mà không cần thông qua dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như sàn giao dịch tiền điện tử. Atomic swap có tiềm năng cách mạng hóa hoàn toàn hệ thống chuyển đổi giá trị trong lĩnh vực tiền điện tử.

Nếu các giao dịch atomic swap chứng tỏ đây là một giải pháp khả thi để trao đổi tiền điện tử, thì mọi người sẽ có thể trao đổi một token với một token khác trực tiếp từ ví tiền điện tử của họ. Ý tưởng về atomic swap rất phổ biến vì việc giao dịch tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tập trung thường rất dễ bị hack và gặp phải các vấn đề khối lượng giao dịch tối thiểu, quy định của chính phủ… Atomic swap sẽ là phương pháp bỏ qua tất cả những trở ngại đó.

Công nghệ đằng sau các giao dịch atomic swap rất phức tạp và đã được nhiều người phát triển kể từ đầu năm 2012. Trong trường hợp của Qtum, các hoán đổi nguyên tử Qtum-to-Bitcoin được thực hiện bằng cách sử dụng công nghệ Hash Time-Locked Contracts (HTLC)(tạm dịch: Hợp đồng bị khóa thời gian băm)

Công nghệ HTLC này được điều chỉnh từ cơ sở code của đồng tiền điện tử mã nguồn mở Decred. Theo Qtum, đây là cách an toàn nhất để thực hiện các giao dịch atomic swap.

Những phát triển khác từ Qtum

Ngoài việc giới thiệu các giao dịch hoán đổi nguyên tử Bitcoin, Qtum cũng đã công bố kế hoạch phát hành “0 Value UTXOs”.

Việc triển khai này sẽ cho phép những người dùng không sở hữu Qtum có thể tương tác với các ứng dụng phi tập trung (dapp) và hợp đồng thông minh của Qtum trong khi tiền phí sẽ được một bên thứ ba chi trả.

Đây sẽ là một tính năng quan trọng đối với Qtum, vì nó sẽ giúp các hợp đồng thông minh và Blockchain Qtum dễ dàng tiếp cận tới người dùng hơn và cung cấp nhiều trường hợp sử dụng hơn cho các doanh nghiệp mong muốn áp dụng Blockchain của Qtum.

Trong bài đăng trên blog của Qtum về vấn đề này, họ đã đưa ra một ví dụ về lý do tại sao “0 Value UTXOs” lại quan trọng:

“Chẳng hạn, một tổ chức phân phối một dạng ID có thể làm như vậy mà không buộc người dùng phải sở hữu Qtum bằng cách tự trả phí giao dịch. Người dùng vẫn sẽ là chủ sở hữu của ID như trong giao dịch đã nói ở trên, họ vẫn sẽ là người gửi tin nhắn.”

Kết luận

Qtum là một nền tảng Blockchain rất tiềm năng bởi sự linh hoạt trong những gì mà nó phấn đấu để đạt được. Chẳng hạn, giống như Ethereum, Qtum là một nền tảng tiền điện tử hỗ trợ các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa chúng là, Qtum sử dụng đầu ra của giao dịch không chủ ý (Unspent Transaction Output – UTXO), giảm tải chi phí tương tác hợp đồng thông minh. Ngoài ra, Qtum cũng đang nghiên cứu để hỗ trợ các giao dịch atomic swap liên chuỗi.

Nhìn chung, không quá khi nói Qtum là một nền tảng Blockchain và tiền điện tử đầy hứa hẹn. Sẽ rất đáng chú ý để xem dự án này sẽ phát triển như thế nào, đặc biệt là trên “mặt trận” hoán đổi nguyên tử.

Sưu tầm bởi tapchiblockchain.net team!

Các bạn có thể theo dõi tin tại

Channel: https://t.me/tapchiblockchain
https://t.me/tapchiblockchainnet
Group: tapchiblockchain 

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ