Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Thông báo về việc HOÁN ĐỔI (Swap) FC

FansCoin (FC) là mã thông báo (Token) phát hành bởi các thành viên cộng đồng Conflux trên nền tảng mạng Conflux Network theo quyết định của Conflux Foundation. Conflux Foundation hy vọng với FC, nền tảng sẽ huy động tối đa sức mạnh của cộng đồng để tham gia trải nghiệm và thử nghiệm toàn diện các sản phẩm của Conflux, đồng thời cũng là phần thưởng để ghi nhận những đóng góp của mỗi thành viên trong cộng đồng.

Kể từ khi thành lập, FC đã hoạt động như một phương tiện quan trọng cho sự đồng thuận của cộng đồng Conflux, đón nhận những nỗ lực và đóng góp của các thành viên cốt lõi trong cộng đồng ở giai đoạn đầu khởi tạo và hoạt động của nền tảng. FC biểu trưng cho những đóng góp không ngừng của các thành viên cộng đồng mà Conflux Foundation luôn trân trọng những đóng góp ý nghĩa ấy với sự trân quý nhất từ Công ty. Vì vậy Conflux Foundation cam kết rằng sẽ không bao giờ chủ động huỷ bỏ FC (burn FC). Sau khi Mainnet ra mắt, phần thưởng đóng góp của cộng đồng sẽ vẫn được phát hành dưới dạng FC cho đến khi tổng số FC đạt được 21 triệu (tương đương tổng số Bitcoin tối đa).

Và sau khi Mainnet đi vào hoạt động, Conflux Foundation sẽ phát hành hợp đồng chuyển đổi từ FC sang CFX (độc lập với hợp đồng FC) và đặt sẵn 21 triệu CFX trong hợp đồng đó để mọi người có thể tự do hoán đổi giữa FC và CFX theo yêu cầu của mình. Chủ sở hữu FC có thể gửi FC vào hợp đồng để hoán đổi (swap) và nhận CFX với tỷ lệ 1: 1.

Nếu sau khi hoán đổi, người giữ không rút CFX ngay lập tức, CFX sẽ được giữ lại trong hợp đồng và người nắm giữ có thể nhận được cổ tức staking theo tỷ lệ từ 21 triệu CFX với tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 4% (để biết quy định chi tiết về lãi suất staking, vui lòng xem tại Economic WhitePaper). Người dùng/nhà đầu tư có thể thực hiện rút CFX bất kỳ lúc nào sau khi hoán đổi từ FC, tương tự đối với CFX bổ sung thu được thông qua cổ tức. FC đã nạp sẽ bị khóa trong hợp đồng vĩnh viễn và không còn lưu hành trên thị trường. Người dùng nạp hơn 1000 FC vào hợp đồng sẽ nhận được NFT làm huy hiệu kỷ niệm.

Sau khi phân phối hết toàn bộ 21 triệu FC, Conflux Foundation sẽ tiếp tục khuyến khích sự đóng góp của cộng đồng thông qua token CFX, sẽ ngưng hoàn toàn việc phát hành FC. Quyền khai thác FC sẽ không còn khả dụng và hiệu lực, FC sẽ được cộng đồng quản lý hoàn toàn và Conflux Foundation sẽ không còn tham gia vào việc quản lý FC.

 

———————-ENGLISH VERSION——————–

Announcement about FC Swap

FansCoin (FC for short) is a token issued by Conflux community members on top of Conflux Network led by the Conflux Foundation. The Conflux Foundation hopes to fully mobilize the power of the community to comprehensively experience and test Conflux products as well as record the contributions made by each community member.

Since the beginning, FC has been functioning as an important carrier of Conflux community consensus, embracing the efforts and contributions of core community members at the early stage. FC represents the hard work of community members, which the Conflux Foundation respects sincerely. Therefore, the Conflux Foundation promises that it will never actively burn FC. After the Mainnet is launched, community contribution rewards will still be issued in the form of FC until the total amount of FC reaches 21 million (Hats off to Bitcoin).

And after the Mainnet goes live, the Conflux Foundation will release the swap contract from FC to CFX (independent of the FC contract), and stake 21 million CFX in the contract for everyone to exchange. FC holders can deposit FC to the exchange contract and get CFX at 1:1.

If the holder does not withdraw the CFX immediately, CFX will be retained in the contract, and the holder can proportionally get staking dividends of the 21 million CFX with an annualized rate of return of 4% (for detailed principle of staking interests, please see the Economic White Paper). Users can initiate a withdrawal at any time to withdraw the principal CFX swapped from FC and the additional CFX obtained through dividends. The deposited FC will be permanently locked in the contract and will no longer circulate in the market. Users who deposit more than 1000 FC in the contract will receive an NFT as a commemorative badge.

After the distribution of all the 21 million FC, the Foundation will continue to encourage community contributions in the form of CFX, but FC issuance will be ended. FC minting permissions will not be available, FC will be managed by the community completely, and the Foundation will no longer participate in the governance of FC.

Để thảo luận về thêm về Mạng Conflux hãy tham gia các kênh cộng đồng chính thức của chúng tôi:

Youtube: Conflux Chain

Instagram: https://www.instagram.com/conflux_foundation/

Twitter: https://twitter.com/ConfluxChain
Telegram: http://t.me/Conflux_English

Telegram (vietnamese): http://t.me/Confluxvietnam

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ