Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Thông tin vòng bán MultiVAC thứ 2 trên KuCoin Spotlight vào ngày 9/4/2019

Vòng bán hàng mã thông báo MultiVAC lần đầu tiên được chú ý đã hoàn thành với thành công rực rỡ trong vòng 7 giây. Nhờ sự sẵn lòng của người dùng, KuCoin Spotlight sẽ tổ chức đợt bán hàng mã thông báo MultiVAC lần thứ 2 vào ngày 9 tháng 4 năm 2019, 19:00:00, UTC + 8.

* Các tài khoản đã mua thành công mã thông báo MTV trong đợt bán mã thông báo trước đó KHÔNG thể tham gia Vòng đặc biệt. Thông tin chi tiết về việc bán Token:

1. Mã thông báo: MultiVAC (MTV)

2. Tổng số tiền: 10.000.000.000 MTV

3. Số tiền nổi bật Vòng 2: 100.000.000 MTV (1% tổng số tiền)

4. Mã thông báo được hỗ trợ: Cổ phiếu KuCoin (KCS)

5. Tỷ lệ giá: 1 MTV = 0,006 USD (Tỷ lệ giá thực tế của KCS sẽ được công bố vào ngày bán Token)

6. Thời gian bắt đầu: ngày 9 tháng 4 năm 2019, 19:00:00, UTC + 8.

7. Quy tắc mua hàng: ai đến trước, đớp trước

8. Giới hạn mua hàng: Đối với mỗi tài khoản KuCoin, số tiền mua là 120 USD.

9. Thời gian phân phối mã thông báo: Mã thông báo của cả hai vòng và airdrop sẽ được phân phối trước khi bật giao dịch. Để tham gia bán mã thông báo, tài khoản KuCoin của bạn cần đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Xác minh KYC

2. Có đủ Cổ phần KuCoin (KCS) trong Tài khoản giao dịch (không phải Tài khoản chính)

3. Mật khẩu giao dịch được thực hiện

4. Quốc gia / Khu vực được hỗ trợ

Các anh em lưu ý, cập nhật thông tin nhé!!! 

Chúc toàn thể anh em may mắn

 

]]>

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ