Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Tìm đối tác trong và ngoài nước

1.Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các đối tác có khả năng xây dựng và phát triển Hệ sinh thái Blockchain để hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp Việt Nam sớm có thể triển khai, áp dụng Hệ thống này trong tra soát nguồn gốc, minh bạch hóa chuỗi cung ứng sản phẩm để cung cấp thông tin cho khách hàng.

2. Khởi tạo và xây dựng một khối liên doanh hoặc khối liên minh doanh nghiệp thành công đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Bằng việc sử dụng tư duy toàn cầu dựa trên nền tảng công nghệ mới, đội ngũ chuyên gia của Tapchiblockchain.net sẽ hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các đối tác phát triển tương xứng trong suốt vòng đời của một khối liên doanh hoặc khối liên minh, đem đến cho khách hàng những chất lượng và dịch vụ đáng tin nhất của chúng tôi từ khi tạo lập tới khi thoái lui.

  • Xây dựng một chiến lược và kế hoạch kinh doanh hiệu quả 
  • Xác định cơ hội thị trường và các đối tác tiềm năng 
  • Đánh giá các phương án và thiết kế cơ chế hợp tác 
  • Tiến hành thực hiện giao dịch và lên kế hoạch triển khai 
  • Cải thiện nâng cao khối liên doanh hoặc tổ hợp kinh doanh của khách hàng

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp đỡ khách hàng hỏi và trả lời các câu hỏi chủ chốt trong hợp tác, xây dựng và phát triển công nghệ Blockchain vào trong phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Trân trọng!

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ