Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

TIN SỐT: Việt Nam sắp ban hành Nghị định đầu tiên về tiền điện tử!

Trong một Hội nghị gần đây của ngành Ngân hàng, nghị định về thanh toán không sử dụng tiền mặt sắp tới sẽ lần đầu tiên có sự xuất hiện của tiền điện tử. Do vậy, các anh em hãy chờ xem tín hiệu của Nhà nước về vấn đề tiền điện tử như thế nào nhé, liệu sẽ là sự ủng hộ rộng rãi hay chăng?

Trong Hội nghị ngành ngân hàng sáng hôm qua (11/4/2019), ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: cơ quan quản lý sắp ban hành nghị định mới về việc thanh toán không sử dụng  tiền mặt với sự xuất hiện lần đầu của tiền điện tử với nhiều quy định mới.

Related image

Khi tiền điện tử dần được xem xét thanh toán, ngành ngân hàng sẽ tiếp cận vấn đề theo phương thức nào?

Theo đó, lần đầu tiên những quy định về tiền điện tử sẽ có trong Nghị định này. Ngoài ra đại diện Vụ Thanh toán cũng cho biết Nghị định sắp tới sẽ nêu rõ ràng hơn về việc hợp tác giữa các tổ chức ngân hàng và các tổ chức thanh toán nước ngoài, hướng dẫn cụ thể về hoạt động của các tổ chức khác cung cấp dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán… “Đây sẽ là những nền tảng cơ bản để hướng tới nền kinh tế không dùng tiền mặt”, ông Dũng đánh giá.

Liên quan đến nội dung hợp tác giữa các tổ chức ngân hàng và các tổ chức thanh toán nước ngoài, quy định mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ mở đường cho việc hợp tác cụ thể hơn giữa ngân hàng trong nước với các nền tảng thanh toán lớn như Alipay hay Wechat, giúp việc thanh toán thuận tiện hơn, đặc biệt với du khách nước ngoài.

]]>

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ