Thảo luận cùng những người khác trong nhóm ở [đây].

Tốc độ tăng trưởng của Grayscale từ ETC Trust Fund Holdings xếp hạng nhất trong tháng 8

Theo trang web chính thức của khoản đầu tư Grayscale, cho đến ngày 30 tháng 8, quỹ tín thác ETC có tài sản trị giá 41,1 triệu đô la (hiện đứng thứ 3) và cổ phiếu quỹ là 7.1786 triệu. Theo thống kê, trong tháng 8, quy mô tài sản của quỹ tín thác ETC thang độ xám tăng 22% và cổ phiếu quỹ tăng 31% so với tháng trước. Tốc độ tăng trưởng được xếp hạng đầu tiên trong số 9 quỹ ủy thác tiền kỹ thuật số duy nhất của Grayscale. Nhìn chung, ETC đã vượt qua những “bạn bè” khác vào tháng tám.

Đầu tư Grayscale là công ty quản lý đầu tư tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, hiện đang quản lý 10 quỹ tín thác tiền kỹ thuật số, với tài sản trị giá 2,4 tỷ USD. Nó đã được báo cáo rằng hầu hết những người nắm giữ các quỹ tín thác tiền kỹ thuật số thang độ xám là các nhà đầu tư tổ chức, do đó, sự gia tăng đáng kể về quy mô và tỷ lệ của quỹ ủy thác ETC có thể cho thấy các tổ chức lạc quan về ETC.

Khi tiếp cận hard fork Atlantis vào ngày 13 tháng 9, ETC đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc triển khai hard fork, tiến bộ kỹ thuật và hợp tác dự án. Nhìn lại nửa đầu năm, các coin chính như ETH, BCH đều chứng kiến mức tăng 300% nhờ vào hard fork, và giờ ETC đã bắt đầu cho thấy đà tăng của mình. Cho đến nay, giá ETC đã tăng 23% từ mức thấp trong tháng 8 và việc nắm giữ quỹ tín thác ETC của Grayscale đã tăng mạnh trong tháng 8. Chúng tôi có mọi lý do để kỳ vọng giá ETC sẽ tăng vọt.

Related Posts

Leave a Reply

About Us

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.
Chuyển đến thanh công cụ